1. Εισαγωγή

Η χρήση της Ιστοσελίδας της OpenDoors στο www.opendoors.gr από εσάς και η Διαδικτυακή  Πλατφόρμα που προσφέρει διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Το παρόν έγγραφο (που αναφέρεται ως «Όροι Χρήσης») σας δίνει πληροφορίες σχετικά με τους όρους με τους οποίους συμφωνούμε να παρέχουμε, να επιτρέπουμε και να εγκρίνουμε την πρόσβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας Διαδικτύου μας. Σας προτρέπουμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και να ανατρέξετε σε αυτό καθώς χρησιμοποιείτε το Δίκτυο και τις Υπηρεσίες μας.

Στην περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε απαραίτητο να αλλάξετε τους Όρους Χρήσης ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο εδάφιο οποιαδηποτε στιγμή, θα δημοσιεύσουμε τυχόν τέτοιες αλλαγές στο www.opendoors.gr. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε την Ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τέτοιες αλλαγές εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Δίκτυο και τις Υπηρεσίες μας.

ΕΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΣΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. Η ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

2. Αποδεκτοί Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω είναι οι κανόνες και τα πρότυπα που πρέπει να τηρείτε σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών. Αυτό γίνεται για την προστασία όλων των χρηστών.

Η OpenDoors έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές όπως κρίνει κατάλληλα και σύμφωνα με την διακριτική της ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι εάν εσείς ή οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό σας, τον Κωδικό πρόσβασης στο OpenDoors ή τα στοιχεία αναγνώρισης παραβιάζει τους παρόντες Όρους, η OpenDoors μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη, από την αποστολή μιας προειδοποίησης, τον τερματισμό του δικαιώματος χρήσης των Υπηρεσιών  (χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων ή μερική πίστωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης), μέχρι και την συμμετοχή των αρμόδιων αρχών που η OpenDoors κρίνει απαραίτητη ή κατάλληλη.  Η OpenDoors δεν υποχρεούται να παρέχει ειδοποίηση εκ των προτέρων προτού τερματίσει το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες λόγω παραβίασης αυτών των Όρων, αλλά ενδέχεται να επιλέξει να το κάνει.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ OPENSDOORS, ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ OPENDOORS ΑΜΟΙΡΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ OPENDOORS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ OPENDOORS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Η ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΙΤΕ ΜΟΝΙΜΑ. ΑΥΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ OPENDOORS Η ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ OPENDOORS ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Η ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ Η ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ OPENDOORS ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

3. Αποποίηση Ευθυνών

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών μας γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «όπως έχουν» και «είναι διαθέσιμες» για χρήση, χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά είτε σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη καταπάτησης.

Σε καμία περίπτωση η OpenDoors, οι Διευθυντές της, τα Στελέχη της, οι Υπάλληλοί της, οι Συνεργάτες της, οι Πράκτορες ή οι Ανάδοχοι της δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Παρά το γεγονός ότι εχουμε λάβει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι γνώμες που παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι πληροφορίες σχετικά με γεγονότα.  Ούτε η εταιρεία OpenDoors ούτε οποιοσδήποτε άλλος συνεργάτης σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να κάνει υποσχέσεις ή να παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με τις συνθήκες, την ποιότητα, την απόδοση, την ακρίβεια, την καταλληλότητα, την ετοιμότητα, την πληρότητα ή την παρουσία ενός ιού στο περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.  Ούτε η OpenDoors εγγυάται ότι το περιεχόμενο θα είναι σωστό, τρέχον, παραδομένο χωρίς κενά ή χωρίς σφάλματα.

4. Ειδοποιήσεις

Η OpenDoors ενδεχομένως να σας στείλει ειδοποιήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες της αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στον Λογαριασμό σας στην OpenDoors ή στέλνοντας μια επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στον Λογαριασμό σας στην OpenDoors.

5. Νομικές Αρχές

Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι δεν αποσκοπούν στην απονομή και δεν απονέμουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα αποζημίωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από εσάς, ως Χρήστη των Υπηρεσιών και της OpenDoors.

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέρος των Όρων θεωρείται άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το τμήμα αυτό θα ερμηνεύεται κατά τρόπο συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρχικές προθέσεις των μερών, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η παράλειψη της OpenDoors να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διατάξεις των Όρων δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτήν την διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη των Όρων.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην OpenDoors κατά την εγγραφή σας για πρόσβαση στις Υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη χρήση των Υπηρεσιών και θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στα αρχεία της OpenDoors στην Ελλάδα. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συναινείτε στη μεταφορά αυτή, καλείστε να μην αποδεχτείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

6. Προστασία Δεδομένων

Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε και αποδέχεστε την συλλογή και τη χρήση συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με εσάς και ότι χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συμφωνείτε περαιτέρω και αποδέχεστε ότι εχουμε το δικαίωμα να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να διαβιβάσουμε, να επεξεργαστούμε και να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας και οποιεσδήποτε συσκευές ή υπολογιστές που έχουν εγγραφεί σε αυτόν, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε λειτουργιών σε αυτά. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τεχνικές ή διαγνωστικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση σας και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για την υποστήριξη, τη βελτίωση και την εξέλιξη των Υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την πλήρη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. Εγγραφή

Προκειμένου να επωφεληθείτε από την Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα θα πρέπει να εγγραφείτε στο www.opendoors.gr.

Θα χρειαστεί να παράσχετε ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό σας και να συμφωνήσετε με τη διαδικασία επαλήθευσης. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα σας ανοίξουμε δωρεάν έναν Λογαριασμό, ο οποίος θα σας δώσει πρόσβαση στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα.

Είναι απαραίτητο να φυλάσσετε όλες τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης μυστικά και να μην αποκαλύψετε τα στοιχεία σε κανέναν.

Ως μέρος της επαγγελματικής μας υποχρέωσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος ενεργοποιεί μια προβολή και αν είναι σε θέση να προχωρήσει σε μια αγορά.  Όταν μια προβολή καταγράφεται, ένας συνεργάτης της OpenDoors θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει τους τρόπους χρηματοδότησής σας. Θα συμβουλέψουμε τον  πωλητή για την κατάστασή σας εάν πρέπει να γίνει μια προσφορά μαζί με τα στοιχεία που έχετε παράσχει στην πλατφόρμα μας τη στιγμή που υποβάλλετε την προσφορά σας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί μας κατά τη στιγμή της υποβολής προσφοράς για την συλλογή περαιτέρω πληροφοριών και διευκρινίσεων.

8. Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Αφού εγγραφείτε στην OpenDoors, θα έχετε πρόσβαση στην Ηλεκτρονική μας Πλατφόρμα. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και με τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις που έχετε συμφωνήσει. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη γνώση αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

9. Η Συμφωνία

Συμφωνείτε ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες προκειμένου:

 • να μεταφορτώσετε, να κάνετε λήψη, να δημοσιεύσετε, να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδώσετε, να αποθηκεύσετε ή να διαθέσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, επαχθές, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, επιθετικό, αισχρό, αγενές, προσβλητικό για κάποιον, εκφραστικό μίσους, ρατσιστικά ή εθνικά προσβλητικά ή απαράδεκτο εν γένει,
 • να κατασκοπεύετε, να παρενοχλήσετε, να απειλήσετε ή να βλάψετε κάποιον άλλον,
 • να προσποιηθείτε ότι είστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οποιοσδήποτε φορέας και οντότητα που δεν είστε. Συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να προσποιηθειτε ότι είστε κάποιο άλλο πρόσωπο ή να παρουσιάσετε τον εαυτό σας ως κάποιο άλλο πρόσωπο, οντότητα, σας κάποιον άλλον χρήστη, έναν υπάλληλο της OpenDoors ή αλλιώς να προσποιηθειτε την σχέση σας με ένα άτομο ή μια οντότητα (η OpenDoors διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποκλείσει οποιοδήποτε αναγνωριστικό ταυτότητας OpenDoors ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πλαστοπροσωπία ή ως ψευδή δήλωση της ταυτότητάς σας ή υπεξαίρεση ονόματος ή ταυτότητας κάποιου άλλου προσώπου),
 • να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή να αποκαλύψετε οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή εμπιστευτικές πληροφορίες κατά παράβαση της συμφωνίας εμπιστευτικότητας, εργασιακής απασχόλησης ή μη δημοσίευσης πληροφοριών,
 • να ταχυδρομήσετε, να αποστείλετε, να μεταδώσετε ή να διαθέσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανεπιθύμητα ή μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφήμισης, διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή αλυσιδωτές επιστολές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εμπορικών διαφημιστικών μηνυμάτων σε μεγάλη ποσότητα και ενημερωτικών ανακοινώσεων,
 • να μεταφορτώσετε, να ταχυδρομήσετε, να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδώσετε, να αποθηκεύσετε ή να διαθέσετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε άλλον κωδικό υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη βλάβη, παρεμβολή ή στον περιορισμό της φυσιολογικής  λειτουργίας των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε κομμάτι τους), ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή υλικό υπολογιστή.
 • να παρεμποδίσετε ή να διαταράξετε τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις Υπηρεσίες μέσω οποιωνδήποτε αυτοματοποιημένων μέσων, όπως δέσμες ενεργειών ή ανιχνευτών ιστού), ή με οποιουσδήποτε διακομιστές ή δίκτυα συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες ή πολιτικές, απαιτήσεις ή κανονισμούς δικτύων συνδεδεμένων με τις Υπηρεσίες  (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε, χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή διακίνηση αυτών).
 • να σχεδιάσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,  και/ή
 • να συλλέξετε και να αποθηκεύσετε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε άλλου Χρήστη των Υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες απαγορευμένες δραστηριότητες.

Συμφωνείτε επίσης:

 • να μην αποκαλύψετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας σε κανέναν,
 • ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του Λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στον ή μέσω του Λογαριασμού σας και συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την OpenDoors σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης ασφαλείας,
 • ότι τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες είναι σχεδιασμένα και προορίζονται για προσωπική χρήση σε ατομική βάση και δεν πρέπει να μοιράζεστε τα στοιχεία του Λογαριασμού σας ή/και τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασής σας με άλλα άτομα ή/και εταιρικά όργανα,
 • ότι με την προϋπόθεση ότι έχουμε ασκήσει εύλογη προσοχή και επιμέλεια, η OpenDoors δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από την μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας, η οποία προκύπτει από την μη τήρηση αυτών των κανόνων,
 • ότι η OpenDoors δεν θα σας ζητήσει ποτέ να αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας είτε προφορικά είτε γραπτώς,
 • να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά την εγγραφή σας με εμάς και καθώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και ότι συμφωνείτε να ενημερώνετε τα στοιχεία του λογαριασμού προκειμένου να τα διατηρήσετε ακριβή και ολοκληρωμένα,
 • ότι η αδυναμία παροχής ακριβών, τρεχόντων και πλήρων πληροφοριών και δεδομένων λογαριασμού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή/και τον τερματισμό του λογαριασμού σας ή/και των προϊόντων και υπηρεσιών (χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων ή μερική πίστωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης).

10. Πρόσβαση στον Λογαριασμό σας και στο Περιεχόμενό σας

Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας χρήσης των Υπηρεσιών, ορισμένα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτους, όπως ο Πωλητής, ο Μελλοντικός Αγοραστής, ο Νομικός Σύμβουλος, ο Κτηματομεσίτης, οι δικτυακές πύλες τρίτων μερών και πολλούς άλλους, όπως η OpenDoors κρίνει απαραίτητα προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να παράσχουν τις Υπηρεσίες. Υιοθετώντας αυτούς τους Όρους συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν.

Για την αποφυγή οποιωνδήποτε αμφιβολιών, η OpenDoors διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει τον έλεγχο του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασής σας, προκειμένου να επιβάλει το σύνολο ή οποιοδήποτε κομμάτι αυτών των Όρων ή της Συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.

11. Χρησιμοποιώντας τα Δεδομένα σας

Ένας υποψήφιος Αγοραστής ή Ενοικιαστής είναι κάποιος που επιθυμεί να δει μια ιδιοκτησία, να παράσχει σχόλια, να κάνει μια προσφορά για αγορά/ενοικίαση ή κάποιος που συμφωνεί με μια πώληση/εκμίσθωση. Η OpenDoors θα χρειαστεί να αποκαλύψει το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου αγοραστή ή ενοικιαστή στον πωλητή ή τον ιδιοκτήτη (και αντίστροφα) εκ των προτέρων και προτού προβεί σε μια προβολή ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μεταγενέστερης προβολής που πραγματοποιείται στην ιδιοκτησία του πωλητή ή του ιδιοκτήτη.  Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες ή υπηρεσίες, συμφωνείτε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία σας.

11.1 Νομικός Σύμβουλος

Η OpenDoors θα χρειαστεί να αποκαλύψει το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, την προτεινόμενη διεύθυνση αγοράς, το ποσό που πωλείται/που κάποιος αγοράζει το ακίνητο και τυχόν όρους πώλησης σε σχέση τόσο με τον Πωλητή όσο και με τον Αγοραστή στους Νομικούς Συμβούλους που ενεργούν προς όφελος της μίας ή και των δυο πλευρών της συναλλαγής. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να το πραγματοποιήσουμε αυτό.

11.2 Κτηματομεσιτικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Δανείων

Η OpenDoors θα χρειαστεί να αποκαλύψει το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, την προτεινόμενη διεύθυνση αγοράς, το ποσό που πωλείται/που κάποιος αγοράζει το ακίνητο και τυχόν όρους πώλησης σε σχέση με τον Πωλητή και τον Αγοραστή σε οποιονδήποτε Κτηματομεσίτη ή/και Σύμβουλο Δανείων που συμμετέχει στη συναλλαγή. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να το πραγματοποιήσουμε αυτό.

12. Νομικά

12.1 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανήκουν στην OpenDoors. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μόνιμο αντίγραφο ή να αναπαραγάγετε αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να ενσωματώσετε αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφα του περιεχομένου μόνο για δική σας μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να ανακατευθύνετε σε αυτόν τον ιστότοπο ή να το πλαισιώνετε χωρίς τη ρητή άδεια της OpenDoors.

Τίποτα σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παροχή οποιασδήποτε άδειας ή του δικαιώματος χρήσης ή διανομής του περιεχομένου του ιστοτόπου χωρίς γραπτή συμφωνία.

12.2 Διακοπές και Παραλείψεις σε αυτήν την Συμφωνία 

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο και να διατηρήσουμε τη συνέχειά του, το Διαδίκτυο δεν είναι πάντα ένα σταθερό μέσο επικοινωνίας και μπορεί να υπάρξουν ελαττώματα, παραλείψεις, διακοπή της κυκλοφορίας και καθυστερήσεις ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα αυτού, δεν έχουμε καμία συνεχή υποχρέωση ή ευθύνη για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου (ή οποιουδήποτε μέρους του).

12.3 Σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών, για τους οποίους η OpenDoors δεν έχει κανέναν έλεγχο.  Η OpenDoors δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών ή για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ενός τρίτου μέρους. Η παρουσία συνδέσμου που οδηγεί σε τρίτο μέρος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η OpenDoors συνιστά τον εν λόγω ιστότοπο ή ότι η OpenDoors συνεργάζεται με τον κάτοχο αυτής της ιστοσελίδας.

1. Εισαγωγή

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας δώσει μια σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, την προσήλωσή μας στην προστασία τους, τα δικαιώματά σας και τις επιλογές που έχετε για να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να προστατεύετε το απόρρητό σας. Περιγράφει επίσης συνοπτικά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όταν μιλάτε σε ένα μέλος της OpenDoors, καθώς και το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και το πως θα τα μοιραστούμε με τρίτα μέρη.

Οι φράσεις "OpenDoors", «εμείς» ή «εμείς», όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν, αναφέρονται στα μέλη της OpenDoors για λογαριασμό των οποίων και με σεβασμό στο όνομα των οποίων γίνεται η παρούσα δήλωση. Οποιαδήποτε αναφορά σε «εσένα» ή σε «εσάς» αναφέρεται σε οποιονδήποτε πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της OpenDoors ή παρέχοντας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην OpenDoors, συμφωνείτε με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σύμφωνα με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε τυχόν απορίες.

Αυτή η Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τα παρακάτω:

 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
 • Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
 • Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Την ανταλλαγή δεδομένων
 • Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας
 • Εσείς και τα δεδομένα σας
 • Cookies και άλλες τεχνολογίες
 • Ενημερώσεις για την Πολιτική Απορρήτου και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτή η Δήλωση περί Απορρήτου θα ενημερωθεί.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες ή οποιοσδήποτε συνδυασμός ξεχωριστών πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ημερομηνία γέννησης και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα ταξινομούνται ως «ειδικά» δεδομένα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τις πολιτικές απόψεις και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτά τα δεδομένα είναι περισσότερο ευαίσθητα και πρέπει να έχουμε περαιτέρω συγκατάθεση για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση αυτού του είδους των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν επίσης πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή και η χρήση δεδομένων ποινικής καταδίκης.

3. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Θα συλλέξουμε από εσάς το πλήρες όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ταχυδρομική διεύθυνση) κάθε φορά που έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας.

Επιπλέον, εάν παρέχουμε κάποια υπηρεσία σε εσάς ή για λογαριασμό σας, και όπου απαιτείται από τον νόμο, θα συλλέξουυμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον ένα εγγραφο με μία μορφή φωτογραφικής αναγνώρισης (όπως ένα διαβατήριο, μια άδεια οδήγησης ή ένα δελτίο ταυτότητας) και μία μορφή εγγράφου που να αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας σας (όπως ένας πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφέλειας).

Ανάλογα με την υπηρεσία που σας παρέχουμε (ή εξ ονόματός σας), ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα, όπως περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Αν πουλάτε ή ενοικιάζετε ένα ακίνητο μέσω της εταιρείας μας:

 • Θα συλλέξουμε έναν τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την οργάνωση των προβολών σας και την ενημέρωσή σας σχετικά με τις προσφορές που έχετε λάβει ή τις αιτήσεις ενοικίασης για την ιδιοκτησία σας.
 • Όπου δεν είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα ζητήσουμε λεπτομέρειες από εσάς ως προς την δυνατότητα πώλησης ή εκμίσθωσης της ιδιοκτησίας όπως πληρεξουσιότητα, εντολή κηδεμονίας ή παραχωρητήριο επικύρωσης διαθήκης.
 • Θα συλλέξουμε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού για να κανονίσουμε την πληρωμή μελλοντικού ενοικίου σε εσάς.  

Εάν επιθυμείτε να ενοικιάσετε ένα ακίνητο που διαθέτουμε:

 • Ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε ένα ακίνητο κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
 • Τα στοιχεία της τράπεζας/του κτιρίου/του σχετικού λογαριασμού σας προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε έναν εγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων μίσθωσης για εσάς και να ρυθμίσετε τις πληρωμές του ενοικίου σας.

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα ακίνητο που καταχωρήσαμε προς πώληση και μας έχετε παράσχει τα ανωτέρω, θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με οποιεσδήποτε συγκεκριμένες απαιτήσεις πρόσβασης που μπορεί να έχετε σε σχέση με μια ιδιοκτησία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια ιδιοκτησία που να είναι κατάλληλη  για τις ανάγκες σας.  Θα συλλέξουμε επίσης προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εντοπίσουμε ένα ακινήτο για εσάς και, όπου απαιτείται, θα διαπραγματευτούμε την αγορά ενός ακινήτου για λογαριασμό σας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για σας από διάφορες πηγές.  Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, όταν βλέπετε το ηλεκτρονικό μας περιεχόμενο ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις άλλες υπηρεσίες μας, καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από άλλες πηγές.

3.1 Πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς

Συλλέγουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς όταν επιλέγετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας, μας καλείτε ή μας στέλνετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικόυ ταχυδρομείου ή όταν δίνετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Τα παρακάτω είναι παραδείγματα πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε απευθείας από εσάς:

 • Ονομα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Ονομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
 • Αριθμός τηλεφώνου και/ή φαξ
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Δημογραφικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες πληρωμής (όπως πιστωτική κάρτα) και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • Μελλοντικές προτιμήσεις επικοινωνίας

3.2 Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας

Χρησιμοποιούμε cookiesκαι άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα παρακάτω είναι παραδείγματα πληροφοριών που συλλέγουμε:

 • Διεύθυνση IP
 • Ιστοσελίδες που επισκέπτεστε
 • Οι σύνδεσμοι που κάνετε κλικ

3.3 Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς και από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων πηγών που είναι διαθέσιμες στο κοινό, όπως το Κτηματολόγιο, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή οι πράκτορες παραπομπής κλπ. 

Παραδείγματα πληροφοριών που συλλέγουμε από άλλες πηγές είναι:

 • Ονομα
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Το επίπεδο του εισοδήματός σας
 • Δημόσιες δραστηριότητες που παρακολουθήσατε ή πληροφορίες που έχετε θέσει στη διάθεση του κοινού, όπως ιστολόγια, βίντεο, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και άλλο περιεχόμενο κατάλληλα προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας και προκειμένου να διεξάγουμε και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η OpenDoors δεν θα κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείας για σκοπούς μάρκετινγκ εκτός αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό.

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα για το πώς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε:

 • Προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας.
 • Προκειμένου να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας.
 • Προκειμένου να επεξεργαστούμε την συναλλαγή σας.
 • Προκειμένου να σας προστατεύουμε η να εντοπίσουμε τυχόν δόλιες συναλλαγές.
 • Προκειμένου να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομικά μηνύματα με πληροφορίες σχετικά με τα εμπορικά σήματα της OpenDoors και άλλο περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζι σας τηλεφωνικά για τα εμπορικά σήματα της OpenDoors και για άλλο περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας.
 • Προκειμένου να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας στις ιστοσελίδες μας παρουσιάζοντας προϊόντα και πληροφορίες σχετικές σε εσάς.
 • Προκειμένου να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε στην κοινωνική προβολή στις ιστοσελίδες μας.
 • Προκειμένου να αναλύσουμε την χρήση και την ανάπτυξη των προϊόντων, των υπηρεσιών και των υπηρεσιών μάρκετινγκ.
 • Προκειμένου να εφαρμόσουμε τους Όρους Χρήσης και να διαχειριστούμε την επιχείρησή μας.

Η OpenDoors θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον μας εάν λάβουμε αιτήματα σχετικά με, για παράδειγμα, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μια επιστροφή χρημάτων ή συγκεκριμένα διαφημιστικά υλικά και χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.  Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας και να σας προστατεύσουμε ή να εντοπίσουμε τυχόν δόλιες συναλλαγές, θα το πράξουμε σύμφωνα με τη νομική μας υποχρέωση που μας επιβάλλεται από τον νόμο. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας από εσάς εάν χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με αποκλειστικά προσδιορισμένους σκοπούς.  Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε λάβει έγκυρη συναίνεση από εσάς, η OpenDoors θα σας παρέχει εύλογη ειδοποίηση, διασφαλίζοντας ότι η συγκατάθεσή σας παρέχεται σε ενημερωμένη βάση.

5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία από κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από κάθε τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά.

Τα μέτρα που έχουμε λάβει για την εξασφάλιση των παραπάνω περιλαμβάνουν:

 • Την αποθήκευση των δεδομένων των εγεγγραμένων πελατών μας στο ασφαλές σύστημα διαχείρισης πελατών. Η πρόσβαση στα συστήματα διαχείρισης πελατών μας περιορίζεται μόνο σε όσους εργάζονται στην επιχείρηση και οι οποίοι καλούνται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς.
 • Την αποθήκευση γραπτών αντιγράφων σε κλειδωμένα ερμάρια.

6. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα έτος από την τελευταία αλληλεπίδραση μαζί μας, εκτός εάν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.  Η περίοδος για την οποία θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο υπηρεσίας που ζητήσατε από εμάς.

7. Κοινή Χρήση Δεδομένων

7.1 Προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες

Ενδέχεται από καιρό σε καιρό να συλλέγουμε προσωπικές και άλλες πληροφορίες για μια συλλογική προωθητική ενέργεια ή για ένα κοινό πρόγραμμα με έναν επιχειρηματικό εταίρο και να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό εταίρο. Για αυτά τα προγράμματα θα καταστήσουμε σαφές στο σημείο συλλογής ότι οι πληροφορίες θα μοιραστούν με την OpenDoors και τον συμμετέχοντα επιχειρηματικό εταίρο και θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7.2 Παροχές υπηρεσιών από τρίτα μέρη

Συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών από τρίτα μέρη προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια ποικιλία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό μας. Με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζι τους. Παρέχουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που χρειάζονται για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητούμε και απαιτούμε να προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες κατάλληλα και να μην τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να στηριχθούμε σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών τρίτου μέρους προκειμένου να:

 • Εκπληρώσουμε τις αιτήσεις υπηρεσιών σας και για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας
 • Φιλοξενήσουμε τον ιστότοπό μας και να παραδώσουμε ηλεκτρονικά μηνυμάτα ή άλλες μορφές επικοινωνίας
 • Διαχειριστούμε πληρωμές ή για την λήψη άλλων ενεργειών εκ μέρους μας
 • Αναλύσουμε τα δεδομένα μας, μερικές φορές σε συνδυασμό με δεδομένα από άλλες πηγές, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζι σας
 • Διεξάγουμε έρευνα και να αναλύσουμε δεδομένα για τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ιστοτόπου μας
 • Εκτελέσουμε άλλες υπηρεσίες που επιδιώκουμε 

Όπου επιτρέπεται από τον νόμο, συνδυάζουμε Προσωπικά Δεδομένα που η OpenDoors έχει συλλέξει σχετικά με εσάς, με Προσωπικά Δεδομένα για εσάς που έχει συλλέξει ένας επιχειρηματικός εταίρος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας στείλουμε από κοινού προσαρμοσμένες διαφημιστικές επικοινωνίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συνεργάτης μας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα της OpenDoors ή τα συνδυασμένα δεδομένα για δικούς του, ανεξάρτητους σκοπούς μάρκετινγκ. Ο πάροχος υπηρεσιών μας θα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο το συνδυασμένο σύνολο πληροφοριών προκειμένου να σας στείλει κοινές μορφές επικοινωνίες που ελπίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε αυτές τις κοινές μορφές επικοινωνίες, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία.

7.3 Άλλες περιπτώσεις 

Ενδέχεται να μεταφέρουμε ή να επεξεργαστούμε με άλλον τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Στο πλαίσιο της πώλησης ενός εμπορικού σήματος της OpenDoors σε άλλη εταιρεία
 • Όταν έχουμε λάβει τις οδηγίες σας προκειμένου να μεταβιβάσετε την πώληση του ακινήτου σας σε άλλον πράκτορα
 • Προκειμένου να  προστατεύσουμε, να υπερασπιστούμε ή να ασκήσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία της OpenDoors (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των Όρων χρήσης)
 • Όταν απαιτείται από τον νόμο και/ή τις κυβερνητικές αρχές

7.4 Συγκεντρωμένα και μη προσωπικά δεδομένα

Μοιραζόμαστε συγκεντρωτικές και/ή ανώνυμες πληροφορίες που δεν σας αναγνωρίζουν για επιχειρηματικούς σκοπούς της OpenDoors. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο του OpenDoors. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε συγκεντρωμένες και/ή ανώνυμες πληροφορίες με τους επιχειρηματικούς εταίρους μας για δικούς τους επαγγελματικούς σκοπούς.

8. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Θα επιθυμούσαμε να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν έχετε συναινέσει προκειμένου να λάβετε υπηρεσίες μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε αργότερα.

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας εμποδίσετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

8.1 Επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά διαφημιστικά μηνύματα από την OpenDoors, ακολουθώντας τις οδηγίεςδιακοπής της εγγραφής σας που παρέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα λαμβάνετε ή μέσω του λογαριασμού σας στο διαδίκτυο.

8.2 Ταχυδρομείο

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα από την OpenDoors επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@opendoors.gr.

8.3 Τηλεφωνικό Μάρκετινγκ

Σας καλούμε μόνο αν μας ζητήσετε ρητά (το επιλέγετε εσείς). Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις μάρκετινγκ, είτε να μας ενημερώσετε όταν σας καλούμε, είτε μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@opendoors.grγια να εξαιρεθείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να κρατήσουμε πληροφορίες για την τήρηση των αρχείων μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα εκπληρώσουμε το αίτημά σας να μην αποστείλουμε συγκεκριμένους τύπους μηνυμάτων.

9. Εσείς και τα δεδομένα σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα:

 • Να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε.
 • Να ζητήσετε να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύετε ότι είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή.
 • Να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. (βλέπε 10.2 Διαγραφή δεδομένων)
 • Να ζητήσετε να περιορίσετε τις δραστηριότητές μας επεξεργασίας δεδομένων όπου θεωρείτε ότι:
  • τα προσωπικά δεδομένα είναι ανακριβή.
  • η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη.
  • όπου δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά απαιτείτε από εμάς να τα διατηρήσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε μια νομική μας απαίτηση.
  • όπου έχετε προβάλει αντίρρηση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ζητήσετε ένα αντίγραφο ορισμένων προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε μια ηλεκτρονικά χρησιμοποιούμενη μορφή. Αυτό το δικαίωμα σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε και τα οποία χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε τη συμφωνία μας μαζί σας και προσωπικά δεδομένα, όπου βασιζόμαστε στη συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να διαφωνήσετε με  την επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου βασιζόμαστε σε νόμιμα συμφέροντα ή ασκούμε το καθήκον δημόσιου συμφέροντος για να κάνουμε την επεξεργασία νόμιμη.  Αν προβάλλετε μια ένσταση, θα εκτελέσουμε μια αξιολόγηση για να διαπιστώσουμε αν έχουμε ένα επιτακτικό έννομο συμφέρον που μας δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

9.1 Πρόσβαση

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα.  Το σύστημά μας μας παρέχει πρόσβαση στην προβολή ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων που παρείχατε κατά την διαδικτυακή εγγραφή σας. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον λογαριασμό σας για να διορθώσετε ή να καταργήσετε πληροφορίες που νομίζετε ότι είναι ανακριβείς.

9.2 Διαγραφή δεδομένων

Μπορείτε να διαγράψετε τον διαδικτυακό σας λογαριασμό σας στην OpenDoors ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγράψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα στον λογαριασμό σας που έχουμε για εσάς και αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που έχετε χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό θα καταστούν ανώνυμα.

Η διαγραφή του λογαριασμού σας στο διαδίκτυο δεν θα διαγράψει τα δεδομένα που έχετε μοιραστεί με την OpenDoors για λόγους που δεν σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό.  Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας που δεν σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα εξετάσουμε το αίτημά σας όπως απαιτείται βάσει του ισχύοντος νόμου.

9.3 Άλλα δικαιώματα

Στο βαθμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του άμεσου μάρκετινγκ) και στη φορητότητα των δεδομένων. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας.

9.4 Συναίνεση

Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.  Θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα το ταχύτερο λογικά δυνατό, μετά την παραλαβή του αιτήματος απόσυρσής σας.

9.5 Παράπονα

Αν θεωρείτε ότι έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του ισχύοντος νόμου, παρακαλουμε επικοινωνήστε μαζί μας.

10. Cookies και άλλες τεχνολογίες

Η OpenDoors και οι παροχείς υπηρεσιών τρίτου μέρους χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνολογιών για να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, για να προσαρμόσουν την εμπειρία σας και για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου στο διαδίκτυο, προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Ορισμένες τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

10.1 Cookies

 

Τα cookiesείναι αρχεία κειμένου που είναι τοποθετημένα στον υπολογιστή σας για τη συλλογή τυποποιημένων πληροφοριών καταγραφής στο διαδίκτυο και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών.  Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες και για την κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies ενώ οι παραπάνω ιστότοποι σας εξηγούν πώς να αφαιρέσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας.  Παρόλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις, ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστοτόπού μας μπορεί να μην λειτουργούν ως αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων. 

10.2 Άλλες Τεχνολογίες

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων ιστότοπου τρίτου μέρους στον ιστότοπό μας, όπως αυτές του Google Analytics. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μας βοηθούν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπους. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και άλλων πληροφοριών που συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα) θα γνωστοποιούνται ή θα συλλέγονται απευθείας από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών.

Οι παροχείς πρόσθετων εργαλείων και μικροεφαρμογών τρίτων μερών στους ιστότοπούς μας, όπως ενσωματωμένα βίντεο και εργαλεία κοινής χρήσης πολυμέσων, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων και τις αλληλεπιδράσεις σας με τα πρόσθετα εργαλεία και τις μικρόεφαρμογές.  Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες που έχετε διαθέσει σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης της κινητής συσκευής σας και άλλων πληροφοριών σχετικά με εσάς (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, τοπική ζώνη, ζώνη ώρας, γλώσσες, σύνδεσμος προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύνδεσμος προσωπικής ιστοσελίδας, βιογραφικά στοιχεία, γενέθλια, φωτογραφία, κατάλογος συσκευών, ιστορικό εκπαίδευσης, ιστορικό εργασίας, τόπος καταγωγής, ενδιαφέροντα, τρέχουσα πόλη, πολιτικές απόψεις, αγαπημένος αθλητής και ομάδες, κατάσταση σχέσης και πληροφορίες, θρησκεία, το όνομα του συντρόφου σας και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας) και τις επαφές σας στις υπηρεσίες αυτές.  Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου ή στις ειδοποιήσεις τρίτων παρόχων των πρόσθετων εργαλείων και μικροεφαρμογών.

10.3 Συνδέσεις με Ιστότοπους Τρίτων Μερών και με Κοινωνικά Μέσα

Ο ιστότοπος της OpenDoors μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτου μέρους. Η OpenDoors δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες τρίτων και σας συνιστούμε να διαβάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

10.4 Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε ή δημοσιεύετε ως περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καθίστανται δημόσιες πληροφορίες. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε τις προσωπικές, οικονομικές ή άλλες πληροφορίες σας σε τέτοιες υποβολές ή δημοσιεύσεις. Η OpenDoors δεν μπορεί να εμποδίσει άλλους να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες κατά τρόπο που μπορεί να παραβιάζει αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον νόμο ή το προσωπικό σας απόρρητο και ασφάλεια.  Η OpenDoors δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα αυτών των καταχωρίσεων.

10.5 Ανακατεύθυνση σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές

Οι Ιστότοποί μας ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές για την ευκολία σας και για τις πληροφορίες σας. Αυτοί οι ιστότοποι και οι εφαρμογές ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι και οι εφαρμογές ενδέχεται να έχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες σας προτείνουμε να ελέγξετε. Εφόσον οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ή οι εφαρμογές δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, την χρήση των ιστότοπων ή των εφαρμογών ή τις πρακτικές απορρήτου των ιστότοπων ή των εφαρμογών.

11. Ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα αναφέρουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας ειδοποιήσουμε αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε πιο πρόσφατα ή δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση για τις αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή απορίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@opendoors.gr.